Organisatorische gegevens Calle Real
KvK gegevens
Naam KvK: Calle Real
KvK nummer: 34144046
Adres: Tuinstraat 41-III, 1015 NX, Amsterdam
Rechtsvorm: Vereniging
Bestuursgegevens
Bestuursvoorzitter: Tosca van Esch
Secretaris: Marian de Schipper
Penningmeester: Jolanda van den Beuken
Rek.no: NL 75 INGB 0008443490 t.n.v. Calle Real
Communicatie kanalen
Facebook: coroflamenco
YouTube kanaal: coroflamenco
Subsidies
Calle Real ontvangt incidentele subsidie van de Gemeente Amsterdam.
Projectsubsidies: AFK, VSB, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie
© Calle Real 2015